Hoe werkt het?

Reizen naar inclusieve kwaliteit in de school

Wilen jullie kinderen niet in de steek laten en leraren niet overvragen, dan moet je vandaag samen de regie pakken. Inclusie gaan zien als essentieel onderdeel van onderwijswerk en teams steunen die vanuit passie en professie initiatieven nemen om deze beweging te realiseren. Master Track wil met jullie een beweging maken: 

 • Van ‘Wat heeft dit kind te leren om in de pas te gaan lopen?’, naar ‘Wat hebben wij als school, als ouder, als leerkracht te doen om dit kind te leren begrijpen en zo te begeleiden dat het zijn/haar toegevoegde waarde voor de wereld leert ontdekken?’
 • Van de school als klusjesman van de samenleving en winkel voor ouders en leerlingen, naar de school als oefenruimte voor de nieuwe generatie om met rust en zonder voortdurende druk de wereld en zichzelf te ontmoeten en verkennen.

 

Een Master Track is

 • Kwaliteitsverhogend: we gaan op zoek naar iets nieuws of voegen iets extra’s toe en bedenken nieuwe oplossingen. Samen denken we na over wat jullie aan het doen zijn, waarom en hoe.
 • Verleidend: het is geen verplichte training, het wordt niet opgelegd, maar verleidt leraren om zelf aan het stuur te gaan staan. We stimuleren eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • Verwonderend: reizen begint bij niet weten en het vraagt om onzekerheid toe te laten, onbevangen waar te nemen, je eigen perspectief ter discussie te stellen en te vertrouwen op je eigen waarnemingen. Reizen vraagt dat je durft te dromen.
 • Vergroot variëteit: je ontwikkelt een meervoudig perspectief op de werkelijkheid. Je gaat verschillen waarderen en verschillende perspectieven en stemmen gebruiken. Tegelijkertijd zoek je conflicten en spanningen die deze variëteit met zich meebrengt bewust op.
 • Systematisch: het gaat om nauwgezet betekenis geven, zin maken, zorgvuldig steeds opnieuw herdefiniëren waar je het echt over hebt, opnieuw kaderen, ordenen en ontrafelen.
 • Grensoverschrijdend: we doen andere dingen dan gebruikelijk, dingen die je nog nooit eerder deed. We onderzoeken nieuwe invalshoeken, We denken en doen outside the box.. Experimenteren, verbeteren, oefenen, beproeven, maken fouten, testen en beginnen opnieuw.
 • Versneller: we staan eerst stil om de wereld intensief in je op te kunnen nemen,  om vervolgens gericht te versnellen. Actie komt vanuit een doordachte en doorleefde plek en versnelt met blijvend effect.
 • Verbindend, insluitend: nieuwsgierig zijn in de wereld van de ander. Samen met de ander op zoek, geïnteresseerd in een deel met zorg voor het geheel. Individueel, collectief en betrokken.

 

Kom we gaan!

Waar de school de wereld is, de wereld de school en onderwijzen een kunst

Onze 3D-wereldaanpak

Hoe kunnen scholen een omgeving creëren die bereid is de kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten als uitgangspunt te nemen voor verdere ontwikkeling? Ons antwoord is: door een integrale benadering van de school (ik-wij- het). 

Ontwikkeling in een school vindt pas plaats als het werk voldoende aansluit bij de verlangens en overtuigingen van individuele medewerkers (ik-wereld); als medewerkers als team aan gezamenlijke doelen willen werken (wij-wereld); en als er voldoende duidelijkheid en structuur is (het-wereld). 

Het gaat erom aandacht te geven aan alle drie de werelden in onderlinge samenhang. Elke dag, bij elk overleg bij elk onderwerp. Tussenruimtes creëren, vitale ruimte voor ontmoeten en samenwerken, zodat leraren, ouders en partners elkaars leervermogen kunnen vergroten. Grenszones worden ontmoetplekken en individueel en collectief leren versmelten dan. Er ontstaat enthousiasme en er worden duurzame resultaten bereikt. In het midden bruist het van de energie en is het voor iedereen duidelijk wat we doen en waarom we dat zo doen: ‘Dit zijn wij, dit maakt ons werk de moeite waard, wij kunnen de toekomst aan!’ 

Schermafbeelding 2021-05-20 om 14.17.55.png

IK-wereld

persoonlijk en professioneel leiderschap ontwikkelen

Wat vraagt inclusie van mij als professional, mijn competenties, mens- en wereldbeeld? Kan IK mij ermee verbinden? Klopt het hart?

WIJ-wereld

de school als baken in de buurt versterken

Wat vraagt inclusie van ons en onze relatie met ouders en professionals in de wijk? Klopt de wijze waarop WIJ met elkaar omgaan?

HET-wereld

leren voor/in diversiteit vormgeven

Wat vraagt inclusie van onze leerinhouden, taken en overleg? Klopt HET inhoudelijk waar we mee bezig zijn?

Reizen als verduurzamer van doorleefd doen

Een belangrijk aspect van onze aanpak is reizen. We maken ruimte voor reizende professionaliteit in de school. Reizen als een competentie van alle betrokkenen en als inspiratiebron voor het ontwerpen van een zoek- en leerproces (de vorm onderwijst namelijk ook). Tracks zijn reizen door je wereld, je land, je buurt of je huis en worden ingebed in het leerproces van jullie school of bestuur.

 

Ingebed in jullie leerproces

 • Een Master Track kan een onderdeel zijn van een groter ontwikkelingsprogramma.
 • Een Master Track kan de ruggengraat vormen van een ontwikkelprogramma (centraal staan).
 • Of het kan als grassroot project dienen. Een losse leerinterventie, een kleine kern van vernieuwing die van binnenuit beweging brengt.

Drie reisstappen

Tijdens elke Track werk je samen met collega’s en een Track-begeleider om verder te komen met een strategisch agendapunt, een kernthema of een specifieke uitdaging van je school of bestuur. Niet een thema dat moet, omdat het nou eenmaal in het meerjarenplan staat, maar een thema waarbij iedereen zich betrokken voelt. Iets wat er voor jullie echt toe doet. 

Startpunt is het niet (meer) weten, of het nog niet weten. Daar waar meer van hetzelfde geen oplossing biedt, of daar waar behoefte bestaat om uit de bestaande patronen te stappen. Tijdens de reis leren jullie in 3 stappen, dwalen, daten en dansen, actief bypasses te organiseren en worden jullie uitgedaagd vernieuwende perspectieven te kiezen. Zo wordt daadwerkelijk beweging op gang gebracht op individueel (IK), team- (WIJ) en organisatie niveau (HET). 

Ghana boombruggen Natascha.jpg

 

Dwalen

Deelnemers onderzoeken en verdiepen het gekozen thema en hun persoonlijke relatie ermee: Wat betekent het thema voor je dagelijkse werk? De begeleider nodigt de deelnemers uit om met het thema of delen daarvan op de eigen werkplek te experimenteren en te reflecteren. Het thema wordt teruggebracht naar de praktijk en naar de persoonlijke ervaring van de deelnemers. Deelnemers worden verleid om het eigen thema in het grotere kader te bekijken. De weg is nu vrij om het thema verder samen in te vullen.

Ghana AMO Olga.jpg

 

Daten

Deelnemers experimenteren met acties binnen het eigen bestuur, in de eigen school of klas. Belangrijke partners van binnen en buiten worden betrokken: ouders, kinderen, collega’s en professionals in de wijk. Elkaar echt ontmoeten en andere waarheden toelaten. Deelnemers gaan herkennen wat van waarde is. Er echt toe doet. En vinden de hefbomen om wezenlijke verandering in gang te zetten. Kleine interventies kunnen zo grote gevolgen hebben en belangrijke patronen blootleggen op individueel-, school- en bestuursniveau.

header danpaati klas

 

Dansen

Vanuit de vertraging ontstaat de versnelling. Van binnenuit worden nieuwe mogelijkheden in reguliere projecten ingebracht. Aspecten in de organisatie worden fundamenteel ter discussie gesteld. Zonder de exacte oplossing te weten. Een soort van dans tussen cocreëren en reflecteren met partners. Samen radicaal en diep leren. Resultaatgericht maar niet resultaatgefixeerd. Er vindt een transfer plaats van track naar organisatie. Leren en organiseren versmelten en oorzaak en gevolg zijn nauwelijks meer vast te stellen. De vitale ruimte blijft.

Reis zo ver je kunt kijken, daarna kun je verder zien

Ga mee!