De eindbestemming

Effect op jullie onderwijs

Waar jullie precies naartoe willen, met wie en hoe lang, maakt eigenlijk niet uit. In de kern zijn de opbrengsten van alle Master Tracks vergelijkbaar. Jullie bieden, samen met ouders en de buurt, elk kind een springplank naar een kansrijke toekomst: de klas als kansclub en school als baken in de buurt.

Laten we ontmoeten

  • Jullie kijken naar kinderen, niet naar hokjes en schorten oordelen op. Stellen hoge verwachtingen aan alle leerlingen. Dit werkt als brandstof voor hun zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.
  • Jullie waarderen diversiteit en tonen interesse in de achtergronden en leefwerelden van leerlingen. Dit helpt hen trots te zijn op waar ze vandaan komen en wat ze kunnen.
  • Jullie hebben scherp wat voor de ene leerling vertrouwd is en voor de andere niet en zijn jullie bewust van de verschillen in sociaal en cultureel kapitaal van leerlingen.
  • Jullie blijven samenwerken met ouders en andere professionals, binnen en buiten het onderwijs. Binden leerlingen vanuit de inhoud door in de lessen aandacht te schenken aan de thuiscultuur.
  • Jullie doen het niet alleen heel goed, maar laten je bovenal leiden door het goede. Jullie blijven reflecteren op vragen als ‘Wie zijn wij in relatie tot de wereld om ons heen?', ‘Wat dragen wij bij aan de samenleving?’, ‘Hoe gaan wij om met moeilijke vraagstukken in de klas, in de teamkamer en op het schoolplein?’, ‘Hoe maken wij leerlingen wereldwijs?' en ‘Hoe wereldwijs zijn wij zelf eigenlijk?’
  • Jullie tonen lef door nieuwe paden te kiezen. Dat bezorgt aangename verrassingen en magische momenten, elke dag weer. 
SU Atjoni groep.jpg

There are two lasting bequests we can give our children: One is roots, the other is wings.

Hodding Carter