Waarom op reis?

Een wereld vol verschil

Wij dromen van een toekomst waarin we diversiteit echt van waarde maken voor de arbeidsmarkt, de speelplaats en klas. Van een wereld waar we elkaar echt kunnen zien. Nieuwsgierig en verwonderend elkaar benaderen. Ook als mensen er raar uitzien, gek praten, een ander paspoort hebben of vreemde ideeën. 

Wij willen scholen waar ouders het gevoel hebben dat hun kinderen alle kansen hebben om een diploma te halen, dat ze zelf misschien niet gehaald hebben. En waar alle kinderen, met of zonder migratie-achtergrond, met of zonder beperking, echt geloven dat ze straks ook arts, juf, schilder, muzikant of minister kunnen worden. Omdat ze het zien in de ogen van de juf. In zo'n school leer je niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar ook dat het minstens zo belangrijk is dat je leert rekenen op jezelf en leert lezen en schrijven met anderen.

Achterstand of achtergesteld?

Elk kind openen voor de wereld en de wereld openen voor elk kind. Vanzelfsprekend is dat niet. Niet elk kind heeft gelijke kansen in ons onderwijs. De een komt met meer bagage de kleuterklas binnen dan de ander. Sommige kinderen moeten een behoorlijke achterstand inhalen. Ook klopt het niet dat je alles kunt bereiken, als je maar goed je best doet. 

De toenemende segregatie verloopt niet langs lijnen van intelligentie, maar wordt bepaald door iemands cultureel-etnische en sociaaleconomische achtergrond. Scholen zijn eerder een doorgeefluik van verschillen, dan dat ze deze compenseren. Leerlingen worden wat leraren in hen zien. En zo vertalen postcodes zich in rapportcijfers. Niet willens en wetens natuurlijk, maar omdat ze nu eenmaal onderdeel zijn van een samenleving, waarin die ongelijkheid net zo goed bestaat. 

Niet alleen de kwetsbaarheid waarmee kinderen binnenkomen telt. Hoe scholen daarmee omgaan maakt het verschil. 

Dirk Geldof

Naar scholen die levens veranderen

Op een goede manier omgaan met verschillen is geen extra thema en niet iets wat je al doende leert. Nog harder werken en meer van hetzelfde biedt geen oplossing. 

De toekomst van leerlingen wordt bepaald door de keuzes die jullie nu maken. Dat is een enorme verantwoordelijkheid en vraagt veel van iedereen. Tegelijkertijd is het een grote kans, een teamuitdaging. Je werk wordt namelijk zinvoller en leuker als je weet wat je samen kunt oppakken. 

Je zult leraren moeten toerusten met de juiste mindset en de nodige tools om elk kind te kunnen laten weten: 'Jij komt ver!'. Sociaal ondernemerschap moeten ontwikkelen om de leefwerelden van leerlingen te kunnen verbinden. En, niet alleen de klas, maar ook de buurt gaan zien als jullie werkterrein. 

Of het makkelijk wordt? Nee. De moeite waard? Zeer zeker. Vraagstukken als het lerarentekort, de schrikbarende hoeveelheid burn-outs en het grote verloop van startende leraren kunnen zomaar eens in een ander licht komen te staan.

SU Atjoni groep.jpg

Kom we gaan!

Een goede school is een plek waar gewerkt kan worden aan de dialoog van kind en wereld. Het is een oefenplaats voor een volwassen omgang met de ander en het andere!

Gert Biesta