Over diversiteit en inclusie

Onderwijsmensen, waar moet het heen? 

Synergie is een prachtig woord, maar je kunt erover praten zoveel je wil. De realiteit vraagt meer. Master Track wil de uitdaging aan en diversiteit echt  van waarde maken voor de arbeidsmarkt, de speelplaats en klas. Een samenleving waar ouders het gevoel hebben dat hun kinderen alle kansen hebben op school om een diploma te halen, dat ze zelf misschien niet gehaald hebben. En waarbij alle kinderen met of zonder migratie-achtergrond, met of zonder beperking echt geloven dat ze straks ook arts, juf, schilder, muzikant of minister kunnen worden. Omdat ze het zien in de ogen van de juf.

Het is slim om eerlijk en sociaal te zijn

Onze toekomst ligt in het mobiliseren van het sociaal kapitaal van alle kinderen, inwoners en nieuwkomers in onze samenleving. En daar heeft onderwijs een belangrijke rol in te spelen. Nieuwsgierig en verwonderend elkaar benaderen. Ook als mensen er raar uitzien, gek praten, een ander paspoort hebben of vreemde ideeën. Dat is eerlijk en sociaal, maar ook slim. Het vergroot namelijk de kwaliteit van de samenwerking… in het kwadraat. En creëert – waar je bijstaat – een open en lerende cultuur waarin vraagstukken als superdiversiteit, ongelijke kansen en het lerarentekort zomaar eens in een ander licht kunnen komen staan. 

Op onze school leren we hoe we wereldproblemen kunnen oplossen. En ik leer waar de wereld mij voor nodig heeft. Omdat ik ergens heel goed in ben. Beter dan anderen nog. Dat zegt de meester, Ik ben onmisbaar en ik heb belangrijke dingen te doen. Nu en ook straks.

Leraren zijn de mogelijkheid

De kwaliteit van de toekomst begint in de klas. Zo is het gewoon. We hebben meer leraren nodig die:

  • Hoge verwachtingen stellen aan alle leerlingen
  • Leerlingen binden vanuit de inhoud
  • Waardering hebben voor diversiteit en interesse in achtergronden en leefwerelden
  • Blijven samenwerken met ouders en andere professionals, binnen en buiten het onderwijs
  • Blijven reflecteren op vragen als ‘Wie ben ik in relatie tot de wereld om mij heen?', ‘Wat draag ik bij aan de samenleving?’, ‘Hoe ga ik om met moeilijke vraagstukken in de klas?’ en ‘Hoe maak ik leerlingen wereldwijs?' en ‘Hoe wereldwijs ben ik zelf eigenlijk?’
  • Het niet alleen heel goed doen, maar zich bovenal laten leiden door het goede
  • Lef tonen door nieuwe paden te kiezen

De wereld van morgen wordt bepaald door de keuzes die leraren vandaag maken. 
Zo groot is hun impact.

4-SU-Atjoni-groep.jpg

Af en toe moet je je leven ondersteboven houden om te kijken of er nog meer in zit

Leraar met lef, vraagt om leider zonder vrees

Bestuurders en directeuren die de toekomst in de ogen van kinderen willen gaan zien, stellen leraren centraal. Echte leiders hangen niet zelf de held uit, maar geven onderwijshelden de ruimte om het goede te doen. Zij steunen teams die vanuit passie en professie initiatieven nemen om zo vernieuwing te realiseren. 

SMART of slim?

Echte leiders besteden tijdens een veranderingsproces natuurlijk veel aandacht aan tijd, geld en middelen. Maar SMART is dat niet. Echt slim is het om aandacht te geven aan klimaatwisselingen en onderstromen. Daar ligt je invloed, om de juiste beweging in te zetten. Echt leiderschap versterkt de gemeenschap, zodat deze haar eigen toekomst vorm kan geven. En daar is veel moed voor nodig. 

Leren is wat je gaat doen, als je niet meer weet wat je moet doen